Beauty

 نقد جرج اورول بر اشعار ویلیام باتلر ییتس

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

نقد جرج اورول بر اشعار ویلیام باتلر ییتس

 مترجم آزاده دواچی

مقدمه :
در این مقاله اورول به نقد کتابی پرداخته است که شخصی به نام منون بر اشعار ییتس نوشته است . نگاه اورول به ییتس نگاهی متفاوت است . نوع گفتاری که اورول در بررسی اشعار ییتس به کار برده است نشان از توانایی وی برای بررسی آثار ییتس است که بدون دیدی متعصبانه تمامی وجوه اشعار ییتس را مطالعه و مورد نقد قرار داده است . مرجع اورول در این مقاله بیشتر کتاب آقای منون است ، اما با این حال اورول فرازو نشیب هایی را در گفتار خود و درمورد ییتس و همینطور عقاید و طرز نگاه ییتس بیان می کند که جالب و حائز اهمیت است . مقاله زیر از مجموعه نقدهایی است که اورول بر شاعران و نویسندگان و همینطور منتقدان مختلف نوشته است .

نقد جرج اورول بر اشعار ویلیام باتلر ییتس :


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

معرفی ویلیام باتلر ییتس به همراه ترجمه و تحلیل شعری از وی

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

معرفی ویلیام باتلر ییتس

به همراه ترجمه و تحلیل شعری از وی

به قلم علی ثباتی

معرفی شاعر :

ویلیام باتلر ییتس (1865-1939) شاعر ایرلندی ، از بنیان گذاران شعر مدرن انگلیسی ، نمایشنامه نویس ، از سردمداران جنبش فرهنگی – ادبی و وطن خواهانه ی احیای ایرلندی (Irish Renaissance) و نیز برنده ی نوبل ادبی سال 1923 ، نامی است که در ایران در مقایسه با سایر چهره های مطرح شعر مدرن ناشناخته مانده است.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

نحوه نگارش پروپوزال

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

نحوه نگارش پروپوزال

پروپوزال یا طرح تحقیق ، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال ، شما به معرفی موضوعی كه برای پایان نامه خود انتخاب كرده اید ، توضیح اهمیت آن موضوع ، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته ، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

شكل پروپوزال بنا بر هدفی كه از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شما می تواند قدری متغیر باشد. اما شكل بندی بنیادین آن ، همواره باید شامل عنوان بندی ها و بخش های زیر باشد :


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

ترجمه غزلی از شکسپیر

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Shall I Compare Thee To A Summer's Day?

by William Shakespeare (1564-1616)

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

ریشه شناسی لغات چیست؟

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

What is Etymology

The word etymology is derived from the Greek etumos which means real or true. The ending ologystudy/science of something, as in biology or geology. And that is the etymology of etymology. It is the study of the origins of words; how they evolved. Confused? suggests the

Here is another example. The Ancient Greek word hippos means horse. And potamus means river. Hence hippopotamus literally means river horse.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

چگونه یک رزومه بنویسیم؟

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

چگونه یک رزومه بنویسیم؟ 

شیوه های متفاوتی برای نگارش رزومه متداول و مرسوم است و هر كس به مقتضای سلیقه و هدفی كه از نگارش رزومه دارد ، شیوه خاصی را بر می گزیند . اما به طور كلی اصول و سرفصل بندی عمومی رزومه ها به شرح زیر است:

  1- جزئیات شخصی(Personal Details)  

اغلب رزومه ها با این بخش آغاز می شوند . آن چه می بایست در این بخش ذكر شود شامل نام ، آدرس ، شماره تلفن ، آدرس پست الكترونیك و تاریخ تولد است.

  2- پروفایل شخصی(Personal Profile)      

وارد كردن پروفایل در رزومه امری سلیقه ای است و ضروری محسوب نمی شود . آن چه در پروفایل به نگارش در می آید ، تصویری كلی و گویا از شما است كه به طور جزئی تر در سایر بخش های رزومه ذكر می شود.
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

طولانی ترین لغت انگلیسی

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،مطالب جالب و خواندنی ،

The Longest English Word:

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis=

"A lung condition caused by inhalation of very fine silica dust"

 تدریس لغت در سطح پیشرفته

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Teaching Vocabulary To Advanced Students:

A Lexical Approach

 by Solange Mora, Sao Carlos, Brazil, July 2001

1. ADVANCED STUDENTS AND THEIR NEEDS

Advanced learners can generally communicate well, having learnt all the basic structures of the language. However, they need to broaden their vocabulary to express themselves more clearly and appropriately in a wide range of situations.  


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

چگونه یک مقاله 5 پاراگرافی بنویسیم؟

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

How to Write a Five-Paragraph Essay

THE PLANNING

The most important part of writing a five-paragraph -- or any other style -- essay has little to do with the actual essay writing: When it comes to a successful essay, the most crucial step is the planning. In fact, a properly planned essay will practically write itself.

The first advice you should provide students about to embark on an essay-writing adventure, therefore, is to plan what you will write about -- and plan to write about the assigned topic.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها (زرد)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Yellow Idiom

have a yellow streak

- to be cowardly

The man has a yellow streak and he will not defend you if you are having a problem.

yellow-bellied

- extremely timid, cowardly

The man is yellow-bellied and is never willing to fight for what is right.اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها (سفید)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

White Idioms

as white as a ghost

- very pale because of fear or shock or illness

My sister became as white as a ghost when she saw the man at the window.

as white as a sheet

- very pale

I felt terrible this morning and in the mirror I looked as white as a sheet.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها (قرمز)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Red Idioms

as red as a cherry

- bright red

The car was as red as a cherry after its new paint job.

as red as a poppy

- bright red

The mark on my arm was as red as a poppy.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها (سبز)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Green Idioms


get the green light

- to receive a signal to start or continue something

We got the green light to begin a study of the security problems at our school.

give (someone) the green light

- to give someone permission to proceed with a project

The city gave us the green light to begin the new project.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها (خاکستری)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Color idioms

gray Idioms

get gray hair

- to have one's hair turn gray from stress

Our teacher is getting gray hair from stress.

a gray area

- something that is not clearly defined and does not conform to an existing set of rules, neither black or white, neither one way or another way

The issue of the tax on children's toys is a gray area for the accountant.

gray matter

- brains, intelligence

I wish that my friend would use his gray matter more effectively when he is making his crazy plans.اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها (آبی)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Color idioms

blue Idioms

black and blue

- bruised

My shoulder was black and blue after I fell down the stairs.

blue blood

- the blood of a noble or wealthy or aristocratic family

Many of the blue bloods of the town went to the opening of the opera.برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها (سیاه)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Color idioms

black Idioms


as black as a skillet

- very black

My hands were as black as a skillet when I finished working on the car engine.

as black as a stack of black cats

- very black

The little boy was as black as a stack of black cats after playing outside all day.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

100 اصطلاح رایج انگلیسی (بخش دوم)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

100 Most Frequent Idioms (Part two)

in general

- in most situations or circumstances

In general, most of the people in our apartment are happy with the new manager.

in order to

- for the purpose of

They have decided to close down the school for the summer in order to do some major repairs.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

100 اصطلاح رایج انگلیسی (بخش اول)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

100 Most Frequent Idioms (Part one)

about to (do something)

- to be on the point of doing something

I was about to leave when the phone rang.

according to (someone or something)

- as said or told by someone, in agreement with something, in the order of something, in proportion to something

According to our teacher, there will be no class next week.
We did everything according to the terms of our agreement.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

داستان های 50 کلمه ای انگلیسی

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،مطالب جالب و خواندنی ،

50 word Stories


Impatient Patient

Scott makes a tally mark on his note pad.
“What’s the mark for?” Sharon asks.
“I’m working on patience. I make a mark each time I become impatient. It’s supposed to help by recognizing when it occurs.”
“What’s today’s count?”
“Twelve.”
Sharon frowns, “It’s just 9 a.m.”
“Make that thirteen!”

by Hugh James


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

نمونه سوال نمونه های شعر ساده برای دانشجویان مترجمی

 

نوع مطلب :نمونه سوال ،

Simple Poetry

For Translation Students

 

Directions : Read the following sentences and complete them with the best choice (a, b, c, or d).

1. Read the following lines of the poem and then answer the question:

How dreary to be somebody!

How public, like a frog

To tell your name the livelong day

To an admiring boy.

The writer of the above poem probably……….

a. likes selfishness b. enjoys to be famous

c. dislikes publicity d. talks about the beauty of the Nature


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

  • تعداد کل صفحات:8 
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  


کانال تلگرامی من پنجشنبه 10 تیر 1395
چند ضرب المثل انگلیسی چهارشنبه 5 مهر 1391
نمونه هایی از گفتگوهای تجاری (بخش دوم) چهارشنبه 5 مهر 1391
نمونه هایی از گفتگوهای تجاری (بخش اول) چهارشنبه 5 مهر 1391
اندرزهای شکسپیر برای لذت از زندگی دوشنبه 27 شهریور 1391
چند اصطلاح در بر دارنده ی نام های حیوانات به صورت تست های چند گزینه ای شنبه 21 مرداد 1391
برخی لغات انگلیسی که ریشه فارسی دارند. چهارشنبه 13 مهر 1390
تقویت مهارت خواندن و درک مفاهیم جمعه 18 شهریور 1390
نمونه سوال: شعر ساده دوشنبه 13 تیر 1390
Beauty شنبه 11 تیر 1390
Paradox of Our Times شنبه 11 تیر 1390
مقاله: معیارهای ترجمه متون دینی شنبه 11 تیر 1390
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی (بخش دوم) شنبه 11 تیر 1390
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی (بخش اول) شنبه 11 تیر 1390
مقاله: پست مدرنیسـم و فرآینـد جهـانی شدن شنبه 11 تیر 1390
معرفی کتاب برای listening جمعه 3 تیر 1390
معرفی کتاب برای یادگیری grammar جمعه 3 تیر 1390
ده سوالی که خداوند از شما نمی پرسد... دوشنبه 30 خرداد 1390
چگونه انگلیسی بنویسیم شنبه 28 خرداد 1390
نمونه سوال اصول و روش ترجمه جمعه 20 خرداد 1390
روش تشخیص main idea چهارشنبه 18 خرداد 1390
چگونه مهارت درک مطلب را بهبود بخشیم. چهارشنبه 18 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی ( بخش سیزدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی ( بخش دوازدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش یازدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش دهم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش نهم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش هشتم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش هفتم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش ششم) سه شنبه 3 خرداد 1390
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات