مطالب آموزنده-اعداد رومی

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

Roman Numerals

 

You can guess from their name that Roman Numerals originated in ancient Rome.  They were created as a simple means of counting in which certain letters are given values as numerals (a numeral is a written symbol referring to a number).  The original system of Roman Numerals was modified during the Middle Ages and is the system we still use today.  

Seven letters form the basis of Roman Numerals.  Each letter stands for a number as shown here.

ROMAN NUMERALS

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1,000

 

Reading and Writing Roman Numerals

Numbers are represented by combining the letters shown above.  There are several rules to follow...

 

1.      If one or more letters are placed after another letter of greater value, add that amount.                                                              

            VI = 6     (5 + 1 = 6)
            XXVII = 27   (10 + 10 + 5 + 1 + 1 = 27)
            MDC = 1,600    (1,000 + 500 + 100 = 1,600)

1.      A letter cannot be repeated more than three times.  

            30 = XXX   (10 + 10 + 10 = 30)
            40 = XL   (50 – 10 = 40)   You cannot write 40 as XXXX.

3.      If a letter is placed before another letter of greater value, subtract that amount.

            IX = 9    (10 – 1 = 9)
            XL = 40    (50 – 10 = 40)
            LM = 950   (1,000 – 50 = 950)

4.      You can only subtract powers of 10 (I, X, C).

            95 = XCV   (100 – 10 + 5 = 95)
            You cannot write 95 as VC because V is not a power of 10.

5.      You cannot subtract more than one number from another number.

            18 = XVIII    (10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 18)
            You cannot write 18 as IIXX.

By the way, there is no zero in the system of Roman Numerals.

This is all pretty complicated.  Why should you even bother learning about Roman Numerals? 

You will find that Roman Numerals are used all around you.  Here are just some of the ways they are used today:

·         They are used in outlines.

·         They are used on the faces of clocks and watches.

·         They are used to number pages that come before the main pages of a book.

·         They are used to identify kings and queens (Henry VIII of England).

·         They are used to identify sporting events (The New York Giants won Super Bowl XLII).

Roman Numerals were created long ago.  They are still with us today.

 

کانال تلگرامی من پنجشنبه 10 تیر 1395
چند ضرب المثل انگلیسی چهارشنبه 5 مهر 1391
نمونه هایی از گفتگوهای تجاری (بخش دوم) چهارشنبه 5 مهر 1391
نمونه هایی از گفتگوهای تجاری (بخش اول) چهارشنبه 5 مهر 1391
اندرزهای شکسپیر برای لذت از زندگی دوشنبه 27 شهریور 1391
چند اصطلاح در بر دارنده ی نام های حیوانات به صورت تست های چند گزینه ای شنبه 21 مرداد 1391
برخی لغات انگلیسی که ریشه فارسی دارند. چهارشنبه 13 مهر 1390
تقویت مهارت خواندن و درک مفاهیم جمعه 18 شهریور 1390
نمونه سوال: شعر ساده دوشنبه 13 تیر 1390
Beauty شنبه 11 تیر 1390
Paradox of Our Times شنبه 11 تیر 1390
مقاله: معیارهای ترجمه متون دینی شنبه 11 تیر 1390
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی (بخش دوم) شنبه 11 تیر 1390
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی (بخش اول) شنبه 11 تیر 1390
مقاله: پست مدرنیسـم و فرآینـد جهـانی شدن شنبه 11 تیر 1390
معرفی کتاب برای listening جمعه 3 تیر 1390
معرفی کتاب برای یادگیری grammar جمعه 3 تیر 1390
ده سوالی که خداوند از شما نمی پرسد... دوشنبه 30 خرداد 1390
چگونه انگلیسی بنویسیم شنبه 28 خرداد 1390
نمونه سوال اصول و روش ترجمه جمعه 20 خرداد 1390
روش تشخیص main idea چهارشنبه 18 خرداد 1390
چگونه مهارت درک مطلب را بهبود بخشیم. چهارشنبه 18 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی ( بخش سیزدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی ( بخش دوازدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش یازدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش دهم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش نهم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش هشتم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش هفتم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش ششم) سه شنبه 3 خرداد 1390
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic