ترجمه اصطلاحات انگلیسی (بخش اول)

 

نوع مطلب :مطالب مفید درسی و مقالات ،

English Idioms: Part one

the grapes are sour.گربه دستش به گوشت نمی رسید میگفت:بو میدهد.

everyone was rolling of laugh.همه ما از خنده روده بر شدیم.

ride double.دروغ شاخدار

go easy on that .بیخیال- سخت نگیر


God rest you.gentlemen!خدانگهدار آقایان

Give someone lip service. شیر کردن کسی با حرف .

GET off my bag.دست از سرم بردار .

to be all eyes.چهار چشمی پاییدن .

go fly a kite. برو پی کارت .

got the world by the tail. دنیا به کامش است .

grin and bear it.بسازو بسوز

he wouldn t harm a fly.آزارش به یک مورچه هم نمی رسد.

left-handed compliment.سرکوفت زدن


HUSH MONEY حق السکوت


HAND IN GLOVE .دست به یکی شدن


HOT NEWS.اخبار دست اول


HOLD THE FLOOR .مجال صحبت به دیگران ندادن


SICK-LEAVE مرخصی استعلاجی


DONT FROWN AT ME.به من اخم نکن


STAND FIRM سر حرفت بایست


A DROP OF KINDNESS.یک ذره محبت


HIT THE LINE.شجاعت به خرج بده


THANKS. YOU DID YOUR BEST.متشکرم .سنگ تمام گذاشتی


IF YOU HAVE TIME. DROP BY TODAY.اگر امروز وقت داری یک سری به ما بزن
 

ROUND THE CLOCK شبانه روزی -24 ساعته


SHE KEPT HER PROMISE . او خوش قولی کرد .


I AM REALY BEAT . واقعا خسته و کوفته هستم


HE IS A POSY GUY.او ادم افاده ای است.


he is the man behind the curtain. او ادم اب زیر کاهی است .


in the middle of nowhere, در ناکجا اباد


she was delirious. او پرت و پلا میگفت


i could eat a horse.خیلی گرسنه هستم


no offence. گله ای ندارم


thanks for the input. از ان توصیه متشکرم


dont bargain.چانه بی چانه


she is a rubber neck . او خیلی فضول است.


off the cuffفی البداهه در استین داشتن


do it or else .هر چی دیدی از چشم خودت دیدی!


i have my doubts. چشمم آب نمیخورد.


i dont feel like it . حالش را ندارم


eleventh hour.دقیقه نود. آخرین لحظه


a pack of lies .یک مشت دروغ
 

it has seen better days.دیگر از رونق افتاده


dont show off پز نده


faır and square بیشیله پیله


leave ıt to me خیالتان راحت باشد. ان را به عهده من بگذارید .


you can keep ıt  مال خودتان -پیش خودتان باشد .


she burst ınto tears  بغضش ترکید .


ı dont care . به من چه - من که اهمیت نمیدهم


good appetıte . نوش جان


ıt made my blood run cold . مرا زهره ترک کرد .


ı dont fancy ıt. باب طبعم نیست


am ı dısturbıng you؟ ایا مزاحمتان هستم


ı dont belıve my eyes. باورم نمیشود.

set a foot wrong . دست از پا خطا کردن

quick tempered. آدم جوشی- آدم عصبی

out af date  . از مد افتاده-منسوخ

look the other way .خود را به کوچه علی چ زدن

he is very stubborn.او ادم سمجی است

jumble- sale.حراجی خرت و پرت

in other hand. به عبارت دیگر -  از طرف دیگر

hot air .باد هوا حرف مفت

go through fire and water .به اب و اتش زدن

from cover to cover. از اول تا اخر

it is a deal.قبول است

come rain or shine.حتی اگر از اسمان سنگ ببارد

answer back.زبان درازی کردن

black art .جادو جنبل کردن

give her a big hand .به افتخارش دست محکمی بزنید

be fair.منصف باش- جر نزن


i stand well with her .میانه من با او خوب است.

he is a well wisher.او ادم خیرخواهی است.

good luck to you.خدا به همراهتان

it s just as much my business as yours .همان قدر که به تو ارتباط دارد به من هم دارد.

he is a good neighborman.او ادم مهربانی است.

trying every situation may bring a solution.از این ستون به ان ستون فرج است.

give it another try.یک دفعه دیگر هم تلاشت را بکن.

give to him hot.پدر کسی را در اوردن

behave yourself.مودب باش

why do you make such a big deal out of this?چرا موضوع را اینقدر بزرگش میکنی؟

he woke up on the wrong side of the bed today.او امروز سرحال نیست.

they take it for granted.انها خیلی متوقع شده اند. ( از کار انجام شده قدر دانی نمیکنند.)

he was found guilty of the charge.او گناهکار شناخته شد.

be alert:حواست جمع باشد

dont speak ill of him :از او بدگویی نکن

he did it to save his face:برای حفظ آبرویش این کار راکرد

she told him the (bitter) truth.اب پاکی را روی دستش ریخت

dont show your teeth.تهدید نکن

stop being so nosy.این قدر فضولی (دخالت )نکن

this might get you in to trouble .:این ممکن است باعث دردسرت بشود.

thats my last offer.take it or leave it .این آخرین پیشنهاد من است .میخواهی بخواه .میخواهی نخواه.

dont show off. خودنمایی نکن

it s driving me mad!دارد مرا دیوانه میکند!

too much for an effort.دنبال یک لقمه نان میدویم.

i was starved.من خیلی گرسنه بودم

spring it! زود باش بگو !

spit it out. اصل مطلب را بگو

کانال تلگرامی من پنجشنبه 10 تیر 1395
چند ضرب المثل انگلیسی چهارشنبه 5 مهر 1391
نمونه هایی از گفتگوهای تجاری (بخش دوم) چهارشنبه 5 مهر 1391
نمونه هایی از گفتگوهای تجاری (بخش اول) چهارشنبه 5 مهر 1391
اندرزهای شکسپیر برای لذت از زندگی دوشنبه 27 شهریور 1391
چند اصطلاح در بر دارنده ی نام های حیوانات به صورت تست های چند گزینه ای شنبه 21 مرداد 1391
برخی لغات انگلیسی که ریشه فارسی دارند. چهارشنبه 13 مهر 1390
تقویت مهارت خواندن و درک مفاهیم جمعه 18 شهریور 1390
نمونه سوال: شعر ساده دوشنبه 13 تیر 1390
Beauty شنبه 11 تیر 1390
Paradox of Our Times شنبه 11 تیر 1390
مقاله: معیارهای ترجمه متون دینی شنبه 11 تیر 1390
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی (بخش دوم) شنبه 11 تیر 1390
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی (بخش اول) شنبه 11 تیر 1390
مقاله: پست مدرنیسـم و فرآینـد جهـانی شدن شنبه 11 تیر 1390
معرفی کتاب برای listening جمعه 3 تیر 1390
معرفی کتاب برای یادگیری grammar جمعه 3 تیر 1390
ده سوالی که خداوند از شما نمی پرسد... دوشنبه 30 خرداد 1390
چگونه انگلیسی بنویسیم شنبه 28 خرداد 1390
نمونه سوال اصول و روش ترجمه جمعه 20 خرداد 1390
روش تشخیص main idea چهارشنبه 18 خرداد 1390
چگونه مهارت درک مطلب را بهبود بخشیم. چهارشنبه 18 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی ( بخش سیزدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی ( بخش دوازدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش یازدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش دهم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش نهم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش هشتم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش هفتم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش ششم) سه شنبه 3 خرداد 1390
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic